مهندسی کامپیوتر
 

لیست کتابهای کمک درسی برای دانشجویان دانشگاه پیام نور

ناشر

مترجم

نویسنده

نام کتاب

ردیف

علوم رایانه

-

مهندس عین الله جعفرنژادقمی

برنامه نویسی به زبان پاسکال

۱

حفیظ

-

مهندس محمدرضا سالارکیا

حل تشریحی مسائل پاسکال

۲

باغانی

فرنگیس شاکری- لیدا جواهرقلم

الیوت.ب.کافمن

توربو پاسکال

۳

اشرافی(صفار)

-

نوید نیک بخش ذاتی

برنامه سازی کامپیوتر و حل مسائل برنامه نویسی پاسکال

۴

علوم رایانه

-

مهندس عین الله جعفرنژادقمی

برنامه نویسی به زبان

C

۵

علوم رایانه

-

رمضان عباس نژاد - جواد وحیدی

درس و کنکور برنامه نویسی به زبان

C

۶

موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران

-

مهندس فرشید شیرافکن

ساختمان داده ها

۷

گسترش علوم پایه

-

مهندس حمیدرضا مقسمی

درس و کنکور ساختمان داده ها

۸

علوم رایانه

-

مهندس عین الله جعفرنژادقمی

ساختمان داده ها

C

۹

دانشگاه هرمزگان

مهندس حسین ابراهیم زاده(قلزم)

سیمورلیسپ شوتز

اصول ساختمان داده ها

۱۰

علوم رایانه

-

مهندس عین الله جعفرنژادقم - مهندس رمضان عباس نژاد

برنامه نویسی به زبان اسمبلی

۱۱

علوم رایانه

-

جواد وحیدی- محمد روحانی

مستند سازی

۱۲

علوم رایانه

-

مهندس عین الله جعفرنژادقم - مهندس رمضان عباس نژاد

خودآموز اکسس

۱۳

جلوه

-

دکتر محمدتقی روحانی رانکوهی

مفاهیم بنیادی پایگاه داده ها

۱۴

سیمای دانش

مهندس حسین ابراهیم زاده(قلزم)

دکتر هاروی دی تل - دکتر پل.دی تل

چگونه باC++برنامه بنویسیم

۱۵

علوم رایانه

-

مهندس عین الله جعفرنژادقمی

برنامه نویسی به زبانC++

۱۶

 

به این لیست تا چند روز دیگر کتابهای دیگری اضافه خواهد شد.

در صورت نیاز به کتاب خاص، نام آن را برایم ارسال نمائید.

نکته : ترتیب این کتابها تصادفی بوده و هیچ نوع اولویت بندی وجود ندارد.

 

 

باسپاس فراوان

 

  نوشته شده در  دوشنبه بیست و دوم آبان 1385ساعت 7:33  توسط کامپیوتر  | 
 
  POWERED BY BLOGFA.COM